Vietnam

Escape Rooms

Add / Edit
Hà Nội

We Escape 1
Tầng 3 - 168 Ngọc Khánh; Ba Đình, Hà Nội, 100000, Vietnam
04 3724 7561
We Escape 1
A real role playing game. Friends, family or co-workers play as a team. Choose from several scenarios.
Một vai trò thực sự chơi trò chơi. Bạn bè, gia đình hoặc đồng nghiệp chơi như một đội. Chọn từ một số tình huống.

We Escape 2
Tầng 8; Tòa nhà Khâm Thiên; 195 Khâm Thiên, Hà Nội, Vietnam
04 3724 7561
We Escape 2
Một số kịch bản để lựa chọn. Nhập một trò chơi nhập vai thực sự trong đó làm việc theo nhóm là một ưu tiên hàng đầu. Được thiết kế cho 2-8 người đội làm việc cùng nhau.
Several scenarios to choose from. Enter a real role-playing game in which teamwork is a top priority. Designed for 2-8 people teams working together.

Hồ Chí Minh

Lost - Escape Room 1
Level 5; 34 Le Duan street; District 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
0909389900
Lost - Escape Room 1
Lost provide Team Building Game indoor. It's called Escape Room Real life advanture game demonstrates 05 elements, expressing the team spirit, creativeness, IQ, searching skill and mystery. In game, Your team will be trapped in a room, you and your teamates must find clues and keys to escape Lost's room.
Bạn sẽ mắc kẹt trong một căn phòng đáng sợ. Và bạn phải tìm mọi cách thu thập tất cả những manh mối để có thể thoát khỏi nó.

Lost - Escape Room 2
Level 2; Nowzone Fashion Mall; 235 Nguyen Van Cu street; District 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
0909389900
Lost - Escape Room 2
Lost provide Team Building Game indoor. It's called Escape Room Real life adventure game demonstrates 05 elements, expressing the team spirit, creativeness, IQ, searching skill and mystery. In game, Your team will be trapped in a room, you and your team mates must find clues and keys to escape Lost's room.

Lost - Escape Room 3
183/7 Bui Vien street; District 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
0909389900
Lost - Escape Room 3
My Company - Lost provide Team Building Game indoor. It's called Escape Room Real life advanture game demonstrates 05 elements, expressing the team spirit, creativeness, IQ, searching skill and mystery. In game, Your team will be trapped in a room, you and your teamates must find clues and keys to escape Lost's room.

© 1998 All rights reserved. Contact info@escaperoomplayer.com See the Disclaimer and Privacy Policy