Slovakia

Escape Rooms

Add / Edit
Bratislava

Brainteaselava Escape Room
Obchodná 2 81106, Bratislava, Slovakia
02/210 255 36
Brainteaselava Escape Room
Útek hra pre skupiny 2-5 osôb. Va¨ou úlohou je splniť misiu a uniknúť z miestnosti v časovom limite 60 minút.
Escape game „In the clutches of secret police“ (2-10 people, 70min) Step back in time into the era when the secret police was hunting the enemies of the state. Enter the apartment from which many victims have vanished without a trace. Will you be able to escape it alive having collected valuable information in the fight for freedom?

GoEscape.sk
Ružová Dolina 21/A, Bratislava, Slovakia
+421915307307
GoEscape.sk
Escape room vo virtuálnej realite. Skupina 2 - 5 hráčov, všetci spolu, môžete prežiť neskutočné chvíle na tých najúžasnejších miestach (vesmír, oceánske dno, záhadný kaštieľ, ...) a pri tom zažiť na vlastnej koži napríklad beztiažový stav, vystúpiť do otvoreného kozmu, bojovať s drakmi či cestovať v čase. Vďaka najnovšej VR technológii bude Váš skupinový zážitok až neuveriteľne realistický, zaujímavý, napínavý, hlavne však zábavný. Žiadne potkýnanie sa o káble, žiadne teleportovani. V misii sa pohybujete úplne voľne a prirodzene. Vyberte si misiu podľa svojho gusta a užite si svoj zážitok naplno. ___________ Escape room in virtual reality. A group of 2-5 players, all together, you can experience incredible moments in the most amazing places (space, ocean floor, mysterious mansion, ...) and experience on your own skin, for example, weightlessness, ascend to an open space, fight dragons or travel in time. Thanks to the latest VR technology, your group experience will be incredibly realistic, interesting, exciting, but most of all fun. No stumbling over cables, no teleporting. In the mission, you move completely freely and naturally. Choose a mission according to your taste and enjoy your experience to the fullest.

PANIQ ROOM . SK - Bratislava
Hattalova 12/B; 831 03, Bratislava, Slovakia
0904 380 790
PANIQ ROOM . SK - Bratislava
Je to vzru¨ujúce strategická hra, kde priatelia sa sna¸í dostať von z uzavretej miestnosti. Pou¸ite kód, kľúče a hádanky.

Puzzler s.r.o. - Real Escape Room Games
Sabinovská 8 821 02, Bratislava, Slovakia
0944 906 060
Puzzler s.r.o. - Real Escape Room Games
Real-life uniknúť Room Game, alebo uniknúť hra od skutočného typu izby je poctivá hra, v ktorej sú ľudia uzamknutej miestnosti a musí pou¸ívať časti priestoru, ktorý má vyrie¨iť niekoľko hádaniek, úloh, na¨iel kľúče a stopy a vďaka je uniknúť z miestnosti vo vopred stanovenom časovom limite.

Questum.sk - Escape Room Bratislava
Záhradnícka 15767/72 821 08, Bratislava, Slovakia
+421 902 805 908
Questum.sk - Escape Room Bratislava
Najväčší uniknúť Room centrum v Bratislave. Najlepšie hodnotené svet zábavy je v našom meste teraz! So 4 úplne odlišných Únikové izby podľa vášho výberu môžete: - rozlúštiť záhadu sakramentsky bytu - pešo nadol pamäte pruhu s legendárnym Nikola Tesla - nasledovať vôňu starovekej uctievania - návšteva tajné sovietskej laboratórium prichádza so svojimi deťmi, môže byť veľká rodinná zábava , Prichádza so svojimi priateľmi alebo kolegami sa môže stať veľkým spoločenských hier. Uniknúť izba Od Questum je HIT každej spoločnosti.
The biggest Escape Room center in Bratislava. Top rated world entertainment is in our city now! With 4 completely different Escape Rooms of your choice you can: - unravel the mystery of damned flat - walk down memory lane with legendary Nikola Tesla - follow the scent of ancient worship - visit the secret soviet laboratory Coming with your children can be great family fun. Coming with your friends or colleagues can become great party game. Escape Room from Questum is a HIT to any company.

Nitra

PANIQ ROOM . SK - Nitra
Novozámocká 224 (areál IDEA) 949 05; Dolné Kr¨kany, Nitra, Slovensko
+421 904 380 790
PANIQ ROOM . SK - Nitra
Vy a skupina sa sna¸í dostať von z uzavretej miestnosti. Pou¸ite kód, ktorý nájdete v miestnosti nájsť cestu von.

Pezinok

EscapeHouse.sk
Cajlanská 214; 90201, Pezinok, Slovakia
0944 039 545
EscapeHouse.sk
Je hra na únik z uzamknutej miestnosti. Únik sa ti podarí len ak vyrie¨i¨ úlohy a hádanky, ktoré ťa v miestnosti čakajú.

© 1998 All rights reserved. Contact info@escaperoomplayer.com See the Disclaimer and Privacy Policy